بت و بتخانه همه ذكر خدا مي گويند / سخن از اقرأ و از غار حرا مي گويند

حمد حق، مدح رسول دو سرا مي گويند / خلق عالم همه تبريك به ما مي گويند

  

اولین جلسه هیات مدیره خانه خیرین ایران
اولین جلسه هیات مدیره خانه خیرین ایران
اولین جلسه هیات مدیره خانه خیرین ایران
اولین جلسه هیات مدیره خانه خیرین ایران
انتخابات کشوری خانه خیرین ایران
انتخابات کشوری خانه خیرین ایران

 


مصاحبه آقاي عشقي ثاني مشاور خانه خيرين ايران با روزنامه شهروند

تحت عنوان «فاصله بين نسل‌ها را مد‌يريت كنيم»


 

بني آدم اعضــاي يك پيكــــرند              كـه در آفرينش ز يك گوهرند

چو عضـوي به درد آورد روزگار              دگـــر عضــوها را نماند قرار

 


اخبار روز  

فاصله بين نسل‌ها را مد‌يريت كنيم

فاصله بين نسل‌ها را مد‌يريت كنيم

| نبي‌اله عشقي‌ثاني | مد‌رس د‌انشگاه و مشاور خانه خیرین ایران|

 اين مسأله كه روش‌ها، سبك زند‌گي و ارزش‌هاي نسل گذشته و فعلي د‌ر حد‌ بسيار زياد‌ي با هم تفاوت د‌ارد‌ به‌طوري‌كه اختصارا به آن فاصله بين‌نسلي گفته مي‌شود‌، امري عاد‌ي و طبيعي تلقي مي‌شود‌. نبايد‌ انتظار د‌اشت افراد‌ي كه بيش از ٢٠‌سال با هم اختلاف‌سن د‌ارند‌، مشابه يكد‌يگر بيند‌يشند‌ و با روش‌هاي مشترك زند‌گي كنند‌ و نگاه و انتظار يكساني به سبك و روش زند‌گي د‌اشته باشند‌.
اين موضوع از منظري د‌يگر قابل‌توجه است چراكه اگر اين تغييرات و تمايل به نوآوري و د‌يگر گونه زند‌گي كرد‌ن نبود‌، شايد‌ بسياري از ابد‌اعات و اختراعات هم پيش نمي‌آمد‌ و ما امروز با شيوه صد‌ها‌سال قبل لباس مي‌پوشيد‌يم، غذا مي‌خورد‌يم، تفريح مي‌كرد‌يم و از همان لوازم گذشته استفاد‌ه مي‌كرد‌يم و همان انتظارات را از زند‌گي‌مان د‌اشتيم. بنابراين وجود‌ فاصله بين‌نسل‌ها، هم طبيعي است و هم مي‌تواند‌ باعث تغييرات مثبت د‌ر سبك زند‌گي افراد‌ شود‌.
از آن‌جا كه ارزش‌ها و فرهنگ نيز به‌تد‌ريج البته با شيبي ملايم‌تر و با فاصله بيشتر تحت‌تأثير سبك زند‌گي و روش‌هاي زيست و نگاه نسل جد‌يد‌ به جامعه قرار مي‌گيرد‌ موضوع تغييرات فرهنگي بايستي توسط متوليان امور فرهنگي كشور مورد‌ عنايت قرار گيرد‌ و راهكارهاي مناسب براي مواجهه با اين تحولات ارايه شود‌.
اين‌كه فاصله بين نسل‌ها اكنون از گذشته بيشتر شد‌ه است، به ‌سرعت د‌ر تغيير و تحولات اجتماعي و پيد‌ايش ابد‌اعات، اختراعات و نوآوري‌هاي جد‌يد‌ نيز برمي‌گرد‌د‌. د‌ر گذشته‌هاي د‌ورتر اين تغييرات به‌كند‌ي واقع مي‌شد‌ و زمان بسياري مي‌گذشت و مرد‌م با يك سبك زند‌گي مي‌كرد‌ند‌. اما اكنون هرچند‌ كمتر شاهد‌ تحولات و نوآوري هستيم به‌طوري‌كه به‌اصطلاح گفته مي‌شود‌ فلان امكانات وارد‌ شد‌ه ولي فرهنگ استفاد‌ه و برخورد‌اري از آن به‌مرور ايام پيد‌ا مي‌شود‌ كه اين خود‌ باعث ايجاد‌ چالش د‌ر ارتباطات اجتماعي مي‌شود‌. البته نمي‌توان فاصله بين نسل‌ها را صرفا به‌د‌ليل اين نوع تغييرات ابزاري و تحولات اجتماعي د‌انست اما يكي از تأثيرگذارترين عوامل محسوب مي‌شود‌.

متن کامل کلیک کنید

همایش یکروزه مدیران عامل خانه های خیرین کشور

همایش یکروزه مدیران عامل خانه های خیرین استان ها با مشارکت سازمان بهزیستی کشور درمورخ 94/12/22 در مرکز شیرخوارگاه آمنه برگزار گردید

سه کار گروه شامل  1- فرهنگ خبرخواهانه 2- چالش ها 3- اقتصاد مشارکت مردمی نیز تشکیل گردید

 

دیدار با اقای بانک معاون کل نهاد ریاست جمهور

دیدار هئیت مدیره  خانه خیرین ایران با آقای بانک معاون کل نهاد ریاست جمهور

 

 

جلسه مجمع عمومی خانه خیرین ایران

گزارش برگزاری مجمع عمومی خانه خیرین ایران

مجمع عمومی خانه خیرین ایران در تاریخ 93/8/21 در سالن اجتماعات سازمان بهزیستی برگزار گردید تعداد 47 نفر از نمایندگان استان ها و خیرین در این مراسم شرکت کردند و انتخابات خانه خیرین ایران برگزار گردید.

 

نتایج انتخابات:

اعضاء هیت مدیره

                  نام و نام خانوادگی                                نماینده استان                    تعداد آرای کسب شده

1 -آقای سید علی اکبرتوکلی                         استان تهران                                29 رای

2- خانم زهرا الستی                               استان خراسان رضوی                        23 رای

3-آقای عبدلعلی شمس                                 استان فارس                                21 رای

4- آقای محمود نژاد                                        استان تهران                               20 رای

5- خانم قدسیه بنی واهب                              استان کرمان                               18 رای

6- خانم فاطمه حسن آبادی                         استان کرمانشاه                             18 رای

7- آقای سید محمود میر ابوالقاسمی                استان یزد                                  18 رای

8- آقای اسماعیل علیخانی                            استان اصفهان                              15 رای

9- آقای محمد شرافت                                   استان مرکزی                              14 رای

----------------------------------------------------------------------------------------------

عضو هیت مدیره علی البدل

1- آقای سید کاظم میر عظیمی                        استان قم                                  14 رای

2- آقای رحمت الله بیگدلی                              استان زنجان                              14 رای 

----------------------------------------------------------------------------------------------

بازرسان

1-آقای سید عیسی سید نقوی              استان آذربایجان شرقی                       27 رای

2-خانم فریده امین اسلامی                         استان کردستان                             18 رای 

----------------------------------------------------------------------------------------------
بازرس علی البدل

1- آقای اردشیر رستمی خو                استان کهکیلویه وبویر احمد                   16 رای

 

 

  


 جلسات هيات مديره

جلسه هیات مدیره خانه خیرین ایران

 

دومین جلسه در تاریخ 95/3/4 برگزارگردید

 

مصوبات جلسه

1- انتخاب جناب آقای علی روشنایی به عنوان مدیرعامل خانه خیرین ایران.

 

 

 

 

 

پنجمین جلسه هیات مدیره خانه خیرین ایران


دنياي با حضــور تــو دنياي ديگري است

روز طلوع سبز تـــو فـــرداي ديگري است

بـــوي بهشت مــي‌وزد از كــــوچه باغ‌ها

خـاك زمين بهاري گـــل‌هاي ديگري است

گــل‌هاي مــريم از گــل نرگس معطــرند

عيســي اســــيِر نام مـــسيحاي ديگري است

ديگر زمان از اين همه تكرار خسته است

تاريـــخ بي‌قــــرار قضـــاياي ديگري است

فـــرداي بي تو باز شـــبي از سياهي است

فرداي با تــــو روز به معناي ديگري است

با هـــر غـــروب جمعه دلــــم زار مي‌زند

چـــشم انتظار جمعه‌ي زيباي ديگري است  

 


 

تقدير از خانه خيرين ايران، تقدير از مردم شريف ايران است

 

روز شنبه مورخه 4/3/92 همايش تقدير از خيرين زلزله آذربايجان شرقي كه با حضور وزير مسكن و شهرسازي، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي، استاندار استان آذربايجان شرقي و تعداد بسياري از خيرين مرتبط با زلزله برگزار گرديد، در اين همايش از تعدادي از موسسات خيريه فعال در زلزله تقدير بعمل آمد همچنين از خانه خيرين ايران بخاطر خدمات و تلاشهاي انجام شده در  كمك‌رساني به زلزله زدگان تقدير به عمل آمد و لوح تقدير اهداء گرديد.

يقينا اين تقدير بخاطر همت مردم شريف ايران است كه با اعتمادي كه به خانه خيرين ايران نمودند با تخصيص كمك هايشان كه به حساب خانه خيرين ايران واريز نمودند و توسط خانه خيرين ايران بصورت اهداء اقلام مورد نياز مردم به منطقه زلزله زده ارسال گرديد، مي باشد.

بدينوسيله از همه عزيزاني كه در اين اقدام خدا پسندانه، خانه خيرين ايران را همراهي كردند سپاسگزاري نموده و از خداوند بزرگ برايشان درخواست پاداش نيك داريم.

ضمنا از مدير محترم مجله وزين موفقيت جناب آقاي دكتر حلت كه در اين اقدام ارزشمند خدا پسندانه با درج آگهي درخواست كمك مردمي، همكاري بسيار خوبي انجام دادند، تشكر و قدرداني مي نماييم.

همچنين از اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي كه همكاري شايسته و موثري در اين ارتباط داشتند سپاسگزاري مي گردد.

 


از كليه خانه هاي خيرين سراسر كشور تقاضا داريم جهت تكميل اطلاعات و تشكيل بانك اطلاعات خانه خيرين استان ها و انجام تبادل نظر و انعكاس عملكرد و اقدامات و پاسخگويي به سؤالات و انجام هماهنگي با سازمان بهزيستي كشور خواهشمند است نسبت به تكميل فرم زير اقدام فرماييد.

 

 

 


 

 

اطلاعات تماس